İçeriğe geç
Ana sayfa » Endüstri Mühendisliği Nedir? Ne iş Yapar?

Endüstri Mühendisliği Nedir? Ne iş Yapar?

endüstri mühendisliği , mühendislik

Modern anlamda mühendislik, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Kısaca özetlemek gerekirse Mühendislik ve endüstri mühendisliği birer sanattır.

Mühendis Nedir? Ne iş Yapar?

Mühendis kelimesi Arapça geometri (hendese) ile meşgul olan, geometri bilen kişi anlamına gelmektedir. Mühendis; kısaca teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur. Mühendis, büyük ölçekli, karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için çeşitli sahalarda görev alır. Bu bağlamda Mühendislik, çalışma sahalarına göre endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, genetik mühendisi, maden mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, makine mühendisi, çevre mühendisi gibi pek çok dala ayrılmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Nedir?

 • Endüstri Mühendisliği, insan, malzeme, makine ve bilgiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımını yapar, planlar, yönetir, kontrol eder ve çevrimini sağlar.
 • Endüstriyel Mühendislik, ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımın makine, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini, ve bu sistemlerin  üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır.
 • Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği , aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır.
 • Endüstri mühendisleri, problemleri, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak ve her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden geliştirdiği sistem yaklaşımı ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak çözer. Endüstri Mühendisleri, her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır.
 • Sanayi Mühendisleri bu görevleri yerine getirirlerken sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, yönetim bilimleri, çağdaş iletişim becerileri ile birlikte matematik, istatistik ve olasılıktan yararlanır.
 • Endüstriyel mühendislik diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir.
 • Stokastik Modelleme, Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri, Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama, Kalite Denetimi ve Güvence, Benzetim, İş Etüdü ve İş Güvenliği, endüstri mühendisliği ‘nin ana konuları arasındadır.

Endüstri Mühendisliği Eğitiminde Verilen Dersler

Endüstri Mühendisleri adayları lisans eğitimi boyunca farklı bakış açıları kazanmak ve diğer mühendislik grubu bölümlerinden başka gözlemler yapabilmek adına belirli bir eğitim programında verilen dersleri tamamlamak zorunadır. Eğitimlerinin son yılında ise Endüstri Mühendisliği Tez konuları hakkında bir tez çalışması hazırlamalı ve bunu tez jurisi önünde sunmalıdır. Bu dersler ve eğitim boyunca endüstri mühendisliği ‘nin çalışma alanlarından farklı örnekler ve vaka analizi çalışmalarıyla örnekler çözülmekte, mühendislik için gerekli teorik bilgiler öğretilmektedir. Bu dersler nelerdir?

 • Mühendislik ortak dersleri (Fizik, kimya, matematik, lineer cebir, diferansiyel denklemler)
 • İstatistik
 • Mühendislik Yönetimi ve Etik
 • Üretim Yöntemleri
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Ergonomi
 • Bilgisayar programlama dilleri (C, C++, C#, Pyhton)
 • Yöneylem Araştırması (Operation Research)
 • Maliyet Analizi
 • Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi (Production and Service System Management)
 • İş Etüdü (Work Study and Analysis)
 • Kalite Planlama ve Kontrol
 • Sistem Analizi
 • Proje Yönetimi (Project Management)
 • Tesis Tasarımı ve Planlaması (Facilities Design and Planning)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)
 • Bilgisayar Destekli Üretim ve Otomaston (Computer Integrated
  Manufacturing and Automation)
 • Yalın Üretim
 • Bulanık Mantık
 • Üretim Çizelgeleme
 • Risk Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Matematiksel Programlama
 • Finansal Yönetim
 • Stratejik Yönetim
 • Envanter Yönetimi

Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu meslek sahiplerinin çalışabileceği iş alanları ve sektörler oldukça fazladır. Aldıkları endüstri mühendisliği eğitimi sayesinde tek bir alana yoğunlaşmak yerine daha değişik konulara hakim olmak amacıyla birden fazla bakış açısı kazanarak eğitimlerini tamamlarlar.

 • Ambalaj/Kağıt Sektörü
 • Tüketim Ürünleri/Gıda Sektörü
 • Beyaz Eşya Sektörü
 • Tütün Mamulleri Sektörü
 • Ağır Metal ve Yan Sanayi Sektörü
 • Otomotiv Sektörü
 • Kamu Sektörü
 • Bankacılık ve Finans Sektörü
 • Yazılım ve Bilişim Sektörü
 •  Sağlık Sektörü
 • Danışmanlık Sektörü
 • Taşıma ve Nakliyat Sektörü
 • Turizm Sektörü

Endüstri Mühendisleri Ne İş Yapar?

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları sektör farkı olmaksızın her sektörde iş fırsatları yakalayabildiği gibi aynı şekilde de departman/görev farkı olmaksızın geniş yelpazede görev alabilirler.

 • Sanayi Mühendisi yani Endüstri Mühendisi
 • Üretim Mühendisi / Üretim Müdürü
 • Kalite Mühendisi / Kalite Müdürü
 • Planlama Mühendisi / Planlama Müdürü
 • Hammadde Planlama Mühendisi / Hammadde Planlama Müdürü
 • İnsan Kaynakları Uzmanı / İnsan Kaynakları Müdürü
 • Satın Alma Mühendisi / Satın Alma Müdürü
 • Satış Mühendisi / Satış Müdürü
 • İş Geliştirme Mühendisi / İş Geliştirme Müdürü
 • Yalın Üretim Mühendisi / Yalın Üretim Müdürü Kısaca Sürekli İyileştirme Mühendisi
 • Ar-Ge Mühendisi / Ar-Ge Müdürü
 • Tedarik Zinciri Mühendisi / Tedarik Zinciri Müdürü
 • Üretim Planlama Mühendisi / Üretim Planlama Müdürü
 • ERP Danışmanı
 • Lojistik İthalat/İhracat Uzmanı
 • Pazarlama Mühendisi / Pazarlama Müdürü
 • Finans Sorumlusu
 • İşe Alım Uzmanı

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunlarında Olması Gereken Beceriler Nelerdir?

 • Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ‘ne özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım, yöntemlerini uygulama becerisi
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü amacıyla gerekli olan modern teknik ve araçları, benzetim, eniyileme, istatistik vb. yazılımları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim kısaca teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kısaca karar verme becerisi, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • Bütünü görebilme, bütünü parçalayarak alt sistemler oluşturabilme, kuruluşlarda sistemleri şekillendirebilme, yani çalışma koşullarını iyileştirebilme, yönetim becerilerine sahip olma

Endüstri Mühendisliği ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sitemizdeki Yalın Üretim , Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği ve Sistem Analizi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.