Ana sayfa » İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri

insan kaynakları yönetimi temel ilkeleri

İnsan Kaynakları Yönetimi , organizasyon için insanları istihdam etme, personellerin yönetimi ve performans yönetimi başka olmak üzere bir çok görevi üstlenir. İşletme içinde İnsan Kaynakları departmanının en etkili işleyebilmesi için İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri ‘ne uyulması gerekir. Bu ilkeler ışığında işletmede yapılacak organizasyonlar, verilecek kararlar en güvenilir ve fayda sağlar şekilde ortaya çıkar. Bu ilkeler; Verimlilik İlkesi, İnsancıl Davranış İlkesi, Eşitlik İlkesi, Güvence İlkesi, Açıklık İlkesi, Gizlilik İlkesi ve Katılımcılık İlkesidir. İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri sayesinde hem işletmeye fayda sağlanır hem de çalışanların verimliliği artar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri

1. Verimlilik İlkesi

Verimlilik, üretimde kullanılan girdiler (kaynaklar) ile bu girdilerden elde edilen çıktılar (mal veya hizmet) arasındaki orantıdır.

Verimilik = Çıktı / Girdi

Verimlilik, üretim faktörleri (sermaye, doğal kaynaklar, işgücü) ile üretim düzeyi arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Verimlilik değerinin artması için girdi miktarı ve maliyetinin azaltılması, çıktı miktarının arttırılması gerekir. Çıktılar ürün ve hizmet olabileceği gibi işgücünü minimum düzeyde tutarak çıkan ürün miktarını maksimize etmeye çalışabiliriz. Bir diğer çıktı olan hizmeti ise daha kaliteli hale getirebiliriz.

Sektördeki yerini işgücü ile sağlayan firmalarda işgücünden elde edilecek verim çok önemlidir. İnsan Kaynakları Yönetimi çalışanlardan maksimum verim alabilmek için öncelikle işçilerin ekonomik beklentilerini karşılamalıdır. Sonrasında çalışma ortamının ergonomik olması ve fiziksel koşulların çalışana uygun olmasına dikkat etmelidir. İşçilerin refah seviyesini yükseltme çalışmaları sonucunda bu çalışmalara bağlı olarak şirketin de verimliliği arttırılmış olur.

2. İnsancıl Davranış İlkesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkleri ‘nin arasında olan verimlilik ilkesinin başarıya ulaşması için insancıl davranış ilkesinin doğru uygulanması gerekir. Verimlilik ilkesi ekonomik odaklıyken insancıl davranış ilkesi insan odaklıdır. Bu ilkeyi doğru uygulayabilmek için;

  • İşletmedeki çalışanların yaşam kalitesini gelişen dünyaya bağlı olarak yükseltmek,
  • Çalışanların iş güvenliği ve sağlık hizmetlerini sağlamak,
  • Kurumsal bağlılığı arttırmak,
  • Organizasyonla birlikte kişinin kendisini de geliştirmesine yardımcı olmak,
  • Ergonomik çalışma ortamı sunmak

bu ve bunun gibi adımlara dikkat edilmesi gerekir.

3. Eşitlik İlkesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri ‘nden biri de eşitlik ilkesidir. Eşitlik ilkesi çalışanlarla yapılan ilk görüşmeden başlayarak işe giriş, terfi ve bunun gibi durumlarda dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve din ayrılığı gözetmeksizin asla ayrımcılık yapılmaması ve hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması olarak ifade edilebilir. Özellikle işe alma ve işte ilerleme, pozisyon/departman değişikliklerinde kişilere fırsat eşitliği tanınmalıdır. Personelin işe becerisi, ilgisi ve yeteneklerinin dışında başka ölçülere yer verilmemelidir. Cezalandırma söz konusu ise yapılan suca göre herkese karşı yansız bir tutum içerisinde ceza verilmelidir. Bunlarla birlikte “eşit işe eşit ücret” kavramı eşitlik ilkesine örnek verilebilir.

4. Güvence İlkesi

İş yeri çalışanından güvence istediği gibi çalışan da iş yerinden güvence bekler. Çalışma hayatını işletmeye adayan kişi karşılığında şirketten hizmet güvenliği bekler, şirkete karşı kabul edilemez bir kusur işlemedikçe işini ve diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmak ister. İşletmeye güvenemeyen, işinin ve haklarının elinden her an alınabileceğini düşünen bir çalışan verimli bir şekilde çalışamaz ve sürekli kuşku duyar. Bu noktada firmanın çalışana her türlü kuşkudan uzak, güven içinde çalışma ortamı hazırlanmalı, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenceyle bakabilmesi sağlanmalıdır.

5. Açıklık İlkesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri ‘nden biri olan açıklık ilkesi, yöneticilerin verdiği kararlarda yapacağı eylemlerde kısacası çalışanları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda herkese karşı açık olmasıdır. Açıklık ilkesinin uygulanmasında genellikle yazılı bilgiler ya da sözlü açıklamalar ile gerçekleşir. İşletme içindeki afişler, yeni çalışanlara verilen el kitapçıkları ve bunun gibi diğer yayın araçları açıklık ilkesinin yardımcı kaynaklarıdır. Kullanılan bu kaynaklar her eğitim seviyesindeki insanların anlayabileceği düzeyde sade, anlaşılır, açık ve basit bir dille yazılmalıdır.

6. Gizlilik İlkesi

Organizasyonda bulunan kişilerle ilgili bazı bilgilerin üçüncü şahıslardan korunması ve gizli kalmasıyla ilgili olan ilkedir. İnsan Kaynakları Yönetimi biriminde her çalışanın işe girdiği günden itibaren tutulan kişiye özel bir dosyası vardır. Bu dosyada kişinin kimlik bilgileri ve performans değerlendirme belgeleri vardır.

7. Katılımcılık İlkesi

Katılımcılık ilkesinin kısa ve öz açıklaması çalışanların tam katılımının sağlanmasıdır. Yani işletme içinde verilecek kararların sadece yöneticiler tarafından yapılmaması, tüm çalışanların tecrübe ve bilgisine başvurulmasıdır. Yapılan istatistiklere göre firmada çalışanların %5’i mühendis, %5’i yönetici, %10’u idari personel olmakla birlikte %80’i ustabaşı ve işçilerdir. Oranların aralarında bu kadar fark olması şirket için sorun çözümü veya alınacak karar süreçlerinde çalışanların önemli katkı sağlayabileceklerini göstermektedir.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla güncel yazılara ve kitaplara ulaşmak için bizi LinkedIn ,  Twitter ve Instagram adresinden takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir