Ana sayfa » İş Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

İş Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

iş analizi nedir? iş analizi nasıl yapılır

İş analizi , çeşitli iş analizi tekniklerini kullanarak iş analistleri tarafından gerçekleştirilen ihtiyaçların belirlenmesi ve çözümlerin geliştirilmesi sürecini ifade eder. İnsan kaynaklarından maksimum verim elde etmek için araç geliştirme ve yönetiminde işle ilgili bilgileri kullanır. Bu bilgiyi elde etmek için etkili iş analizi yapılmalıdır.

İş analizi ‘nin odak noktası, veri toplayarak ve raporlayarak şirketlerin ve kuruluşların başarı oranlarını ve pazar avantajlarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Genel tanımlar benzer olsa da, uygulamalar ve prosedürler sektörler arasında farklılık gösterebilir. Bilgi teknolojisi endüstrisinde, çözümler genellikle sistem geliştirme bileşenlerini içerir, ancak aynı zamanda süreç iyileştirmelerini veya organizasyonel değişiklikleri de içerebilir.

İş Analisti Kimdir?

İş analistleri, sistem geliştirme, iş süreci iyileştirme, organizasyonel yönetim ve stratejik planlamadan sorumlu bilgi teknolojisi departmanında uzmanlardır. İş analisti, bir kuruluşu veya iş alanını analiz eden ve işini, sürecini veya sistemini kaydeden, iş modelini değerlendiren veya teknoloji ile bütünleşen kişidir. Organizasyondaki unvan değişebilir ve analist, iş analisti, iş sistemleri analisti veya sistem analisti olabilir. İş analistleri, süreçleri değerlendirmek ve ihtiyaçları belirlemek için yöneticilere ve paydaşlara veriye dayalı öneriler ve raporlar sunar. Bu amaçla, bilgi teknolojisi ile işletme arasındaki boşluğu doldurmak için veri analizi ve vaka analizi yöntemlerini kullanmaktan sorumludur. Bu yöntemlerle görev analizi yapar ve geliştirir.

İş analisti; ürünler, hizmetler, süreçler, yazılım ve donanımdaki veriye dayalı değişikliklerin üretkenliği nasıl artırabileceğini ve değer katabileceğini anlamak için iş liderleri ve kullanıcılarla iletişime geçer. Göreve bağlı olarak, ürünleri, donanımı, araçları, yazılımları, hizmetleri veya süreçleri iyileştirmek için veri kümeleriyle birlikte kullanılabilir.

İş Analizi Nasıl Yapılır?

Yeni bir projeye başlarken, yeni projeyi ele alma yöntemini dikkate almak gerekir. Dikkate alınması gereken en önemli şey; bu bir iş analizi sürecidir. Analiz, etkili hazırlığın anahtarıdır ve çeşitli iş analizlerini ve iş tanımlarını içerir. İş analizi yoluyla proje yöneticisi projenin ihtiyaçlarını belirleyebilir. Her aşama belirli görevler, ilkeler ve belgelerle ilişkilendirilir. Ayrıca iş analizi sürecinde izlenen adımların süresi proje türüne göre değişiklik gösterebilir. Her aşama hakkında bilgi içeren analiz süreci akışını özetlemeye çalışalım. Proje basitleştirmesinin iyileştirilmesinde iş analistlerinin rolünü gözlemlemenize yardımcı olacaktır.

İş Analizi Süreci Adımları

 • Bilgi Toplamak
 • Paydaşların Belirlenmesi
 • İşletme Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Seçeneklerin Azaltılması
 • Mevcut Seçeneklerin Değerlendirilmesi
 • Kapsam Tanımı Yapılması
 • İş Analizinin Teslim ve Temin Tarihlerinin Belirlenmesi
 • Proje Gereksinimlerinin Tanımlanması
 • Proje Uygulamasının Desteklenmesi

İş analizi bir işletme ve üretim yapan bir ortamda gerçekleştirildiği zaman, gerçekten işe alınan işçilerin iş başında çalışma davranışının objektif bir ölçümüne dayanmalıdır. Analistler, işle ilgili bilgileri çalışanlardan veya amirlerinden ve ayrıca görüşmeler, anketler veya gözlemler yoluyla elde edebilirler. İş incelemesi sürecinde genellikle iş, kullanılan araç, gereç, malzeme ve ekipman, işin tehlikeleri, gerekli beceriler ve eğitim düzeyi, işin fiziksel ve sosyal çevre koşulları ile ilgili verilerdir.

İşletmedeki her farklı işi analiz etmek gerekir. Aynı işte çalışan birden fazla kişi varsa, sadece bir kişinin yaptığı işi kontrol etmek yeterlidir. İş analizi bilgileri elde edildikten sonra görev tanımı ve görev gereksinimlerine dönüştürülür. Gerekirse arşivde eski analizler kontrol edilecek, gerekli güncellemeler yapılacak ve yeniden arşivlenecektir.

İş Analiz Teknikleri Nelerdir?

Kariyer alanınızı değiştirmek veya mevcut şirketinizde ilerleme kaydetmek istiyorsanız, iş analizi tekniklerine erişim birçok fırsat getirebilir. İş analizi teknikleri, uygun planların oluşturulması ve uygulamaya konulması için kullanılmaktadır. Yetenekli bir iş analisti, iş yapısının önemli bir parçası olabilir, çünkü genel resmi yönetilebilir parçalara ayırabilir ve belirli koşullar altında işgücü ve kaynakların nasıl tahsis edileceğini belirleyebilir. En önemli iş analizi teknikleri aşağıda listelenmiştir.

 • MOST Analizi
 • Retrospektif
 • BACKLOG Planlaması ve Yönetimi
 • Workshop
 • User Story (Kullanıcı Hikayesi)
 • User Story Mapping
 • PESTLE Analizi
 • SWOT Analizi
 • MOSCOW Analizi (Önceliklendirme)
 • CATWOE Analizi

İş Analistleri Nelere Dikkat Etmelidir?

Çevik yöntemlerde görev analizleri teknikleri pek değişmedi, ancak iş analistleri için gelişmiş sosyal becerilerini geliştirmek çok önemli. Çevik yöntemlerde bir iş analistinin başarısına yol açan en önemli etkenler iletişim, koçluk, müzakere ve diğer sosyal beceriler olup, çevreyle uyum içinde geçinebilir. Analistlerin gereksinimleri 360 derecelik bir bakış açısıyla karşılamasını bekleyin. Analistler, önerilen ürünün veya fonksiyonun şirketin ürün portföyüne ve stratejisine uygunluğunu belirlemek için stratejik düzeyde sponsorlarla çalışır ve aynı zamanda stratejiyi ihtiyaçlara dönüştürmek için proje ekibi ve iş departmanları ile birlikte çalışarak etkili ve doğru tahminler sağlar. Ürün geliştirmek için çevik yöntemler kullanan ortamlardaki analistler için temel unsurlardan biri, aldıkları geri bildirimlerin bu değişiklikleri ortaya çıkarabilmesidir. İş analistinin sorumluluğu, iş departmanıyla gereksinimleri her zaman gözden geçirmek ve iş gereksinimlerindeki değişikliklerin gelecekteki ürün sürümlerine doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamaktır.

Özetle ve Sonuç olarak; İhtiyaç analizi, iş analizinin temelidir. Gereksinimler (ihtiyaç) analizi tamamlanmadığı ve optimize edilmediği için, gereksinimler karşılanamadığı için, geliştirme sürecinden sonra yeni gereksinimler ortaya çıkacaktır. Bu sürecin başlangıcıdır, dolayısıyla zaman ve iş gücü kayıplarına neden olacaktır. Hatta motivasyon kaybına neden olabilir. Özetlemek gerekirse, iş analizi; işin en etkili şekilde yapılmasını sağlamak. İhtiyaçlar ve gereksinimler iyi anlaşılmalıdır ve kaynakların doğru kullanımıyla istenen hedefe giden yolu gösterme süreci iş analizidir.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi  ve daha çok WCM kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla güncel yazılara ve kitaplara ulaşmak için bizi LinkedIn ,  Twitter ve İnstagram adresinden takip edebilirsiniz.