Ana sayfa » Performansı Etkileyen Faktörler ve Performans Nedir?

Performansı Etkileyen Faktörler ve Performans Nedir?

Performansı etkileyen faktörler

Performans, bir iş görenin işe yönelik yeteneklerinin toplamıdır. Bu yetenekler doğuştan sahip olunan özellikler (iskelet-kas yapısı, zeka vb.) olabildiği gibi sonradan edinilen beceriler (eğitim ve uygulamalarla kazanılan bilgi ve deneyim) de olabilir. Performans fiziki ve mental kapasiteler açısından ve sürekli-maksimum olmak üzere 2 başlık ve 2 kola ayrılır. Ergonomi ve çalışma hayatında önemli olan sürekli performanstır. Performans kendi başında bir inceleme konusu olduğundan performansı etkileyen faktörler performans değerlendirmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir.

Sürekli performans ; düzenli olarak sergilenen ve performans değerlendirmesi açısından aynı ya da yakın seviyelerde dolaşan performanstır. Buna örnek olarak bir arabanın bütün yolu (insan için çalışma hayatı) 120 km/h hızla devam ettirmesidir.

Maksimum performans ; düzenli olarak sergilenemeyen fakat optimum düzeyden çok uzakta olan kişinin hayatında ya da hayatının bir bölümünde gösterebileceği en yüksek performans çeşidine denilmektedir. Buna örnek olarak arabaların maksimum hız göstergeleri 200 km/h benzetilebilir. Çok yüksek hıza çıkabilir ancak sürekli bu hızda devam edemez.

Performansı Etkileyen Faktörler

Performansı etkileyen faktörler ergonomi biliminde ve iş dünyasında 3 farklı kategori sınıfında incelenmeye başlamıştır. Hepsinin kendine özgü değerlendirme kriterleri olmakla birlikte aynı şekilde farklı durumlardan etkilenmektedirler. Değerlendirme yaparken ya da mevcut durumu iyileştirme çalışmaları yaparken farklı konularda yoğunlaşmak gerekmektedir. Peki performansı etkileyen faktörler nelerdir? Bunlar;

 • Fiziksel Faktörler
 • Çevresel Faktörler
 • Psikolojik faktörler

1-Fiziksel Faktörler

 • İş görenin fiziksel özellikleri (Yaş, cinsiyet, sağlık durumu)
 • İşten kaynaklanan etkiler
 • İş yeri yerleşim planı
 • Tekrarlayan işler
 • İş sırasında gereken ekipmanların yerleşimi
 • Uygunsuz duruş gerektiren işler
 • Statik duruş gerektiren işler

2- Çevresel Faktörler

Çevresel faktörler çalışma ortamından kaynaklanan etkilerdir.

 • Gürültü
 • Sıcaklık, nem ve hava akımı
 • Aydınlatma
 • Titreşim
 • Kimyasallar

3- Psikolojik Faktörler

 • Ailevi sorunlar
 • Mesleki sorunlar
 • Ekonomik zorluklar
 • Güvensizlik
 • Sınırlı kariyer imkanı
 • İşyerinde negatif sosyal iletişim
 • Grup içerisinde çalışma baskısı

Performansı Sosyal Açıdan Olumsuz Etkileyen Unsurlar

 • Yetersiz eğitim
 • Yetersiz iletişim
 • Yetersiz takdir ve ödüllendirme
 • Açık olmayan görev tanımları
 • Yetersiz katılımcı yönetim
 • Yetersiz iş güvenliği
 • Yetersiz donanım, araç, gereç vs.
 • Aşırı iş yükü
 • İşe uygun olmayan elemanların istihdam edilmesi
 • Çalışanlara her şeyden önce “insan” olarak değer verilmemesi
 • Şahsi ve ailevi sorunlar (evlilik, çocuk, hastalık vs.),
 • Maddi sorunlar
 • Duygusal ve ruhsal sorunlar
 • Gelişme ve ilerleme olanaklarının yetersizliği
 • Çevresel stresler

Performansı Etkileyen Faktörler ‘in Ortadan Kaldırılması

Performans Artışı

Sonuç olarak, insan ve iş arasındaki etkileşim ve performans artışını
sağlamak için belirli unsurlara yoğunlaşıp gerekli iyileştirme ve önlem faaliyetleri ele alındığı zaman performans değerlendirmesi raporları artacak ve insanlardan alınan verimde de büyük bir artış sağlanmış olacaktır. Performansı etkileyen faktörler ‘in ortadan kaldırılması verimliliği arttıracak ve sağlıklı bir iş hayatı sağlayacaktır. Performans artışı için yapılabilecek öneriler ise şu şekildedir. Bunlar;

 • İnsan kapasitesinin genişletilmesi,
 • İnsan yeteneklerinin yararlı hale getirilmesi,
 • İnsan eylemlerinin kolaylaştırılması,
 • Aşırı veya yetersiz yüklenmenin önlenmesi,
 • Katılımcı yönetim anlayışının benimsenmesi,
 • İnsan onuruna yakışır iş sistemi düzenlemesi,
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
 • İş güvenliği kültürünün yerleştirilmesi,
 • Eşitlik ve adalet ilkeleri ile uyumlu bir yönetim politikasının uygulanması gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla güncel yazılara ve kitaplara ulaşmak için bizi LinkedIn ,  Twitter ve İnstagram adresinden takip edebilirsiniz.