İçeriğe geç
Ana sayfa » Sistem Nedir? Sistem Yaklaşımı Nedir?

Sistem Nedir? Sistem Yaklaşımı Nedir?

sistem nedir sistem nedir sistem nedir sistem analizi sistem yaklaşımı nedir sistem analizi nedir sistem yaklaşımı

Sistem Nedir sorusu herkesin merak ettiği ve endüstri mühendisliği derslerinden sistem analizi dersinin ana başlığıdır. Sistemi 3 farklı şekilde tanımlayabiliriz. Sistem nedir kelime olarak, Latince “birleşme” ,”oluşma” ,” bir araya gelme” anlamını taşıyan ‘systema’ dan; oda Yunanca gene aynı anlamlara gelen sustema kelimesinden türemiştir. Sistem nedir, ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak
özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir. Bu sebeple sistemin kendi içinde temel özellikleri vardır. Bunlar;

 • Birden çok şey veya parçaların kombinasyonu veya bir araya getirilmesi sonucunda oluşan karmaşık ve bölünmez bir bütündür.
 • Birbirleri ile etkileşimli elemanların yani birbirine bağlı olan elemanların oluşturduğu topluluktur.
 • Plana uygun bir amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmış çeşitli bileşenlerin oluşturduğu bir bütündür.

Sistemin Tarihsel Gelişimi

Rönesans1400FelsefeDeneysel Yaklaşım
Temel Bilimler Gelişiyor1600Felsefe – BilimAnalitik Yaklaşım
Endüstri Devrimi yani Endüstri 1.01750BilimMekanik Yaklaşım
Uygulamalı Bilimler Gelişiyor1850TeknolojiYararcı Yaklaşım
Temel Bilimlerde Uzmanlaşma Başlıyor1880UzmanlaşmaYararcı Yaklaşım
Emek Üretkenliği Gelişiyor1900VerimlilikYararcı Yaklaşım
İnsan Bilimleri Gelişiyor1910NitelikPragmacı Yaklaşım
Uygulamalı Bilimlerde Uzmanlaşma1925OtomasyonPragmacı Yaklaşım
Bilimsel Teknolojik Devrim1940SistemBilimİnovatif Yaklaşım

Sistem Nedir? Sistemin Temel Bileşenleri Nelerdir?

 1. Sistem nedir , Sistem öğelerden oluşan kendi kuralları ve biçimleri olan bir bütündür.
  • Öğeler; sistemi meydana getiren tüm kavramsal ancak fiziksel bileşenlerdir.
   1. Otomobil sisteminde piston, direksiyon vb.
   2. İşletmede yönetim, denetim faaliyetleri vb.
 2. Öğeler arasında ilişkiler vardır.
  • Sistem nedir öğeleri arasında her türlü var olan akış, yani iletişim.
   1. Mekansal İlişki , örneğin Tezgahlar arası uzaklık.
   2. Zamansal İlişki, örneğin Ürün Rotası.
   3. Neden-Sonuç ilişkisi, örneğin talep-fiyat dengesi.
   4. Enerjinin Korunumu İlişkisi, örneğin mantıksal ilişki.
 3. Sistem nedir , belli bir amaca yönelmiştir.
  • Üretim sistemi, kısaca ürün üretir.

Sistem Nedir? Sistem Örnekleri Nelerdir?

 • İmalat yani Üretim sistemleri
 • Yönetim bilgi toplama sistemi yani information sistemi
 • İşletme organizasyon sistemi
 • Muhasebe başka bir deyişle maliyet analizi sistemi
 • İnsan Kaynakları Sistemi
 • Coğrafi bilgi sistemi
SistemlerÖğelerÖzellikler Faaliyetler
İmalatMakine, İşgücü, MamülDuyarlı, Nitelikli, BozukÜretim
UlaşımTaşıtlar, Yol, LevhalarHızlı, Uzun, BeyazTaşıma
BankaPara, Şubeler, KasalarÇok, Küçük, AçıkPara Çekme
İletişimMesajlar, AygıtlarKısa, EskiHaber Gönderme
AskeriSilahlar, SubaylarNükleer, KurmayPlanlama

Sistem Yapısı Nedir?

Sistem durumu, çalışmanın amacına bağlı olarak, herhangi bir anda sistemi tanımlamak için gerekli değişkenler kümesi şeklinde tanımlanabilir. Yani sistemin amacına göre tanımı da değişir. Bu nedenle sistem kendi içinde 2 farklı kategoriye ayrılır. Bunlar;

 • Sürekli Sistemler:
  • Durum değişkeninin (değişkenlerinin) zamana göre sürekli olarak değiştiği bir sistemdir, örneğin barajdaki su yüksekliği.
 • Kesikli Sistemler:
  • Durum değişkeninin (değişkenlerinin) zamana göre ancak sadece kesikli nokta kümesinde değiştiği bir sistemdir.
  • Örneğin bir üretim işletmesi

Sistemin Elemanları

Genel olarak tüm sistemlerin bir çok elemandan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple bu elemanları sizler için aşağıda sıraladık. Bunlar;

 1. Bileşenler
  • Bir araya getirildiklerinde sistemi oluşturan parçalardır.
 2. Değişkenler
  • Sistemin özellikleridir. Bu nedenle değişik koşullarda ve değişik sistem durumlarında farklı değerler alırlar.
   • Örneğin; Bağımsız ve bağımlı
   • Örneğin; Denetlenebilir ve denetlenemez
   • Örneğin; İçsel ve dışsal
   • Örneğin; Girdi ve çıktı.
 3. Parametreler
  • Sistem Analizcinin keyfi değerler verebildiği miktarlardır. Yani sistem analizcisine göre değişkenlik gösterirler.
 4. İlişkiler
  • Sistemin bileşenleri, değişkenleri ve parametreleri arasındaki bağlantılardır.
   1. Yapısal ilişkiler
    • Bileşkeleri ve bunların özelliklerini birbirine bağlayan ilişkilerdir; örneğin bileşkeler arasındaki uzaklık gibi.
   2. İşlevsel ilişkiler
    • Bileşen veya bileşenlerin davranışını belirleyen ilişkilerdir. Bunu, tüm bileşkelerin durumunun ve sistemin dışsal denetlenebilir ve bağımsız değişkenlerinin değerlerinin bir fonksiyonu olarak belirler.
   3. Sırasal ilişkiler
    • Birbirine yalnızca zaman açısından bağımlı olan sistem olayları arasındaki ilişkilerdir. Örneğin öncelik, sonralık, eşzamanlılık gibi deyimlerle ifade edilirler.
 5. Kısıtlar
  • Değişkenlerin değerleri veya kaynakların nasıl tahsis edileceği üzerindeki sınırlandırmalarıdır.
  • Örneğin Tasarımcı tarafından koyulabilir.
  • Örneğin Sistemin doğasında da olabilir.
 6. Ölçütler
  • Sistemin hedeflerinin veya amaçlarının ve bunların nasıl değerlendirileceğinin bir durumudur.
 7. Veri
  • Ham olarak gözlemlediğimiz değerler
 8. Bilgi
  • İşlenmiş veriler
  • Bilgi Tipleri
   1. Stratejik: Uzun vadeli planlamalar ve direktifler için gerekli olan bilgiler. Örneğin 5 yıllık kalkınma planları.
   2. Taktiksel: performans ve karlılığı artırmak için kullanılan kısa vadeli kararlar için gerekli olan bilgiler. Örneğin performansı arttırmak için çalışma saatleri.
   3. Operasyonel: Organizasyonun operasyonlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan günlük veriler. Örneğin üretim bandında kaç kişinin çalıştığı bilgisi.
   4. Yasal: Kanunlar gereği zorunlu olan bilgiler. Örneğin iş hukuku kanunları.

Sistem Yaklaşımı Aşamaları

 1. Sistem Analizi
 2. Düzen dizaynı yani Sistem Tasarımı
 3. Düzen Hazırlama yani Sistem Hazırlama
 4. Dizge işlemesi yani Sistem İşleme

Sistem Nedir? Sistem Analizi Nedir? Aşamaları Nelerdir? ayrıntılı yazımız ve yine Sistem Analisti Kimdir? Ne İş Yapar? yazılarımız daha sonra sitemize eklenecektir. Bu yüzden, Takipte kalmayı unutmayın.

Endüstri Mühendisliği ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sitemizdeki Yalın Üretim , Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği ve Sistem Analizi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.