Ana sayfa » Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimini tanımlamadan önce, tedarik zincirinin ne ifade ettiğini tanımlamak yerinde olacaktır. Tedarik zinciri, hammadde temini yapan, onları mal ve nihai ürünlere çeviren ve nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların buluşturduğu bir ağdır. (Lee and Billington, 1992).

Başka bir tanım tedarik zincirini, tedarikçileri, lojistij hizmet sağlayıcılarını, üreticileri, dağıtıcıları ve perakendecileri içine alan ve bunlar arasında malzeme, ürün ve bilgi akışı olan bir elemanlar kümesi olarak tanımlamaktadır . (Kopczak, 1997).

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri sadece üretici ve tedarikçiyi içeren süreçler olarak ele alınmamalıdır. Üretici ve tedarikçinin yanında taşımacıları, parakendecileri, toptancıları ve müşterileri de içine alan bir bütün olarak kabul edilmelidir. Tedarik zincirini ham madde ve malzeme temininden başlayarak üretimin yapılması, üretim sonucunda üretilen ürünlerin depolanması ve perakendeciden müşteriye gönderilmesi süreçlerini içeren geniş bir ağ olarak tanımlayabiliriz.Tedarik zincirinin somut unsurların yanı sıra soyut unsurların da aktarımını sağlar. Bu  soyut unsurlara bilgi ve fon örneklerini verebiliriz. Bilgi ve fonların akışları tedarikçiden müşteri yönünde olduğu gibi tam tersi müşteriden tedarikçi yönünde de olabilir.

Bu yönetim sistemi herhangi bir müşteriye ürünü veya hizmeti müşterinin istediği biçimde verebilmek için gerekli olan dolaylı veya dolaysız süreçlerin tamamına denir.Tedarik Zinciri Yönetimi ise bu sürelerin yönetilmesine verilen isimdir.

Dünyada işletmeler birçok üretim faktörüne ulaşabilmekte, benzer bilgi ve teknolojilerle, aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Tüketici tercihlerinde belirleyici etkiler fiyat, yenilik, esneklik ve hız gibi faktörler üzerinden oluşmaktadır. Bu nedenle fiyatları düşürerek rekabet avantajı elde etmeyi hedefleyen işletmeler, maliyet düşürme yöntemlerini kullanarak maliyetleri kontrol altına almayı düşünmektedirler. Maliyetlerin düşürülmesi sadece işletmenin üretim süreçleri gibi içsel süreçlerle sınırlı kalmamaktadır. Ürünlerin maliyeti, tedarikten son kullanıcıya kadar tüm süreçlerde oluşmaktadır. Zira bir ürünün pazardaki etkili fiyatı işletmenin çıkış fiyatıyla değil, tüketiciye ulaştığı fiyatıyla değerlendirilmelidir. Bu nedenle tedarikten son müşteriye kadar tüm süreçlerin yani tedarik zincirinin tümü pazardaki fiyatın belirlenmesinde doğrudan etkili olmaktadır ( Eleren 2008:385).

Tedarik zinciri ile ilgili diğer yazıları ve eğitimleri takip etmek isterseniz yeni güncel yazılara buradan ulaşabilirsiniz.