İçeriğe geç
Ana sayfa » Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

tky toplam kalite yönetimi nedir_

Toplam kalite yönetimi (TKY) müşterilerinin beklentilerinin aşılmasını hedefleyen, takım çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlayan bir yönetim anlayışıdır. Dr. W. E. Deming ‘e göre TKY, “İnsanlar bir sistem içinde çalışırlar. Bu sistem içinde yöneticinin görevi, tüm çalışanların katılımı ve yardımı ile sistemi sürekli iyileştirmektir” şeklinde tanımlamaktadır.

TKY Nedir?

Toplam kalite yönetimi kısaltmasıyla TKY kuruluşlarda topyekün mükemmelleşme temeliyle, sürekli gelişmeyi hedefleyerek,
– Paydaşların (işveren, çalışan, müşteri, toplum)
ortak çıkarlarında artış sağlanması,
– İç ve dış müşteri beklentilerinin yerine getirilmesi,
– Çalışanların bilgilendirilmesi ve yetkilendirilmesi,
– Takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ile en iyiye ulaşmayı amaçlayan ancak bu hedeften sapmayan,
KISACA BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

TKY, toplumsal sistemlerin etkinliğini ve verimliliğini artıran bir yönetim felsefesi ve uygulaması olarak kabul görmektedir. Başka bir yaklaşımla, hedef kitlenin beklenti ve isteklerinin tam ve doğru olarak karşılanmasına yönelik kaliteye dayalı bir örgüt kültürü yaratmayı amaçlayan bir yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir. Toplam Kalite Yönetimi, müşteri odaklı bir sistem olup müşteri tatminini hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile “TKY,
– müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve
– müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi,
– tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet
bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimidir”.
Dinamik pazarda, yıkıcı rekabetin karşısında ayakta kalabilmek bu anlayışı benimsemekle mümkün olabilmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi

Toplam Kalite Yönetimi felsefesi, bilinen ve sektöründe lider olan bir üretim şirketi tarafından, baş harfleri kullanılarak aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Bunlar;

 • TKY’ nin T’si; toplamı, yani tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin tümünü ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsar.
 • K’si; kaliteyi, yani müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmayı içerir.
 • Y’si ise; yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, yani çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanmasıdır. Katılımcı yönetim, her seviyedeki çalışanların önerilerini rahatça sunma imkanının olması ancak şirket içinde verilecek kararlarda söz söyleme hakkının bulunmasıdır.

TKY’ nin Genel Özellikleri

Toplam Kalite Yönetimi ‘nin tanımı ve uygulamaları büyük farklılık gösterirken aşağıda sıralanan genel özellikleri hakkında bir uzlaşma vardır. Dolayısıyla bu özellikler şu şekildedir;

 • Müşteri ihtiyaçlarını tatmin etmeye dayanmaktadır.
 • Bir örgütün uzun vadeli faaliyetlerini gerektirir. Kısaca Bir yönetim hamlesidir.
 • İnsanlar üzerinde odaklaşır ve amacı kaliteye dayalı bir kültür üretmektir.
 • Örgütteki insanların genel bir amaca doğru motive edilişine ihtiyaç gösterir.
 • Kalite çemberleri türünden grup çalışması etkinlikleri vardır.
 • Müşteri tatminini arttırmada sürekli gelişme gereklidir. Burada, müşterilerin ihtiyaçları ve karşılanabilir beklentilerini anlayarak TKY’ye erişmek konusunda düşünür ancak yazarların fikir birliğinin mevcut olduğu görülmektedir.
 • Kullanılan kavramlarda
  • netlik ve ölçülebilirlik,
  • çalışmaların her aşamasında bilimsel titizlik,
  • daima sağlam bir metodoloji,
  • usul kullanımı ve
  • nihayet ulaşılan sonuçların diğer bilim insanlarının görüşlerine sunulması esas alınmalıdır.

Toplam Kalite Yönetimi Amaçları

 • Üst yönetimin genelde yönetim sistemine, özelde mal ve hizmet kalitesine odaklanmasını sağlamak,
 • İç ve dış çevrede bulunan unsurların birer “paydaş” olarak algılanıp, kısaca yönetişim uygulamalarını başlatmak,
 • Kendi pazarlarının ihtiyaçlarına daha etkin ve hatta sağlıklı bir biçimde yönelebilmek,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin de ötesinde bütün alanlarda en yüksek kalite performansına erişmek ve gerekli yaklaşımları kullanabilmek,
 • Müşterilerin istek ve beklentilerini karşılayabilme ve hatta aşabilmeyi sürekli hale getirmek,
 • Her düzeyde çalışana yetki ve sorumluluk vererek, her bir çalışanın işletme için değer yarattığının bilincinde ekip çalışmasına önem vermek,
 • İşletmeyi gelişime ve değişime açık hale getirerek, kendisini sürekli geliştirmesini sağlamak,
 • Kurumsallaşmayı sağlamak, başka bir deyişle sürdürülebilirliği kalıcı hale getirmek,
 • Üst düzey yönetimin istikrarlı ve kararlı kalite anlayışını işletmenin tüm birimlerine yaymak,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin de ötesinde bütün alanlarda en yüksek kalite performansına erişmek,
 • Kalite performansına erişilmesinde gerekli basit yaklaşımlar kullana­bilmek,
 • Üretici olmayan faaliyetleri ve bozuk ürün oranını azaltmak amacıyla bütün süreçleri sürekli olarak incelemek,
 • Gerekli gelişmeleri saptamak ve performans kriterleri getirmek,
 • Rakipleri tam ve detaylı olarak anlamak suretiyle etkili bir rekabet stratejisi oluşturmak,
 • Problem çözümlemede bir ekip yaklaşımı belirlemek,
 • İletişim alanında ve başarılı işin takdiri hususunda güzel ama etkin yollar belirlemek,
 • Hiç sona ermeyen bir ürün geliştirme stratejisi kapsamında üretim süreçlerini devamlı olarak gözden geçirmek.

TKY ‘nin Temel Unsurları

 1. YÖNETİMİN LİDERLİĞİ VE KARARLILIĞI
 2. MÜŞTERİ ODAKLILIK
 3. PERSONEL EĞİTİMİ
 4. TAKIM ÇALIŞMASI
 5. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME (Kaizen)

Toplam Kalite Yönetimi unsuları ayrıntılı yazımız ve yine Toplam Kalite Yönetimi kurucuları yazılarımız daha sonra sitemize eklenecektir. Bu yüzden, Takipte kalmayı unutmayın.

Endüstri Mühendisliği ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla sitemizdeki Yalın Üretim , Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.