Ana sayfa » TPM Nedir? Toplam Üretken Bakım Nedir?

TPM Nedir? Toplam Üretken Bakım Nedir?

TPM Nedir tpm Toplam Üretken Bakım Nedir_

TPM Nedir? Adı, Toplam Üretken Bakım anlamına gelen İngilizce Total Productivity Maintenance kelimesinin kısaltmasından gelir. Sektördeki toplam üretim bakımı; (TPM) sistemini ve üretim bütünlüğünü iyileştirmek, kuruluşun makine, ekipman, süreç ve kalite sistemindeki çalışanlara iş değeri katmak anlamına gelir.

TPM Nedir?

TPM nedir? Tüm çalışanların katılımıyla üretim ve hizmet sürecinde otomatik bakımı öngörebilen, sorun giderme yerine önleyici yöntemleri benimseyen, makine ve ekipmanların verimliliğini en üst düzeye çıkaran bir bakım yönetimi yöntemidir. TPM Nedir? Arızaları ve gecikmeleri önlemek için tüm ekipmanları kontrol altında tutarak üretim sürecine odaklanır. TPM‘nin hedeflerinden biri, fabrikaların ve ekipmanların üretimini artırmak için makul yatırımlar yapmaktır. Toplam kalite yönetimi (TKY) ve toplam üretim bakımı (TPM), kalite yönetim sisteminin işleyişinin anahtarı olarak kabul edilir. Toplam Üretken BAKIM, gereken toplam işçiliği hedefler. Bu hedefe ulaşılırsa, sonuç: “artan üretim, yükselen çalışan morali ve iş tatmini” olacaktır.

TPM Amaçları Nelerdir?

Toplam üretken bakım çalışanları, makine ve ekipman geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi hedefler. Eğitim ve sorumluluk duygusu sağlayarak çalışanlara becerilerini geliştirmeleri için bir ortam sağlar. Makine ve teçhizat da çalışanlarla birlikte geliştirilmektedir.

 • Tedaviden çok önlemeye dikkat eder (Proaktif yaklaşım)
 • Herkesi içerir (Katılımcı yönetimi)
 • Genchi Genbutsu (Site ve süreç odaklı yönetim)
 • İşlerine odaklanmaya devam eden bir işyeri kültürü oluştur (ekibin sürekli iyileştirilmesi)
 • Sürekli iyileştirme, geliştirme ve öğrenme (Kaizen felsefesi)

Toplam Üretken Bakım Paydaşları Nelerdir?

TPM Nasıl Uygulanır?

Yönetim komitesi; üretim yönetimi, bakım yönetimi ve teknik yönetimi içermelidir. Komite, politikalarını, stratejilerini ve uyarılarını doğru bir şekilde ifade etmelidir. Komite, ilk adımı atan kişi tarafından yönetilmelidir. Ek olarak, komite Toplam üretken bakım planlama ekibini ortaya çıkarmalıdır. Planlama ekibi, uygulama faaliyetlerini koordine edecek ve gözlemleyecektir. Ayrıca eksik olan bazı zor faaliyetleri de kısmen başlattı. Pilot alan ilk hedef olarak seçilmeli ve bu alana Toplam üretken bakım kavramı tanıtılmalıdır. Erken hedef alanlardan öğrenilen dersler uygulama sürecinde uygulanabilir ve uygulanabilir. TPM uygulaması nasıl yapılır?

 1. Ön süreç değerlendirmesi
 2. Toplam üretken bakım tanıtımı ve propagandası
 3. Proje paydaşlarının belirlenmesi
 4. Uygulamaların geliştirilmesi için öğretici bir plan oluşturulması
 5. Paydaşlara gerekli eğitim ve tecrübenin kazandırılması
 6. Proses uygulamalarına hazırlık
 7. TPM politika ve hedeflerine uygun aksiyon planı
 8. Uygulamaların hayata geçirilmesi
 9. Uygulamaların standartlaştırılması

Toplam Üretken Bakım Ödülleri Nelerdir?

Ödül, JIPM (Japanese Institute of Plant Maintenance) tarafından sunulan TPM yönteminin fabrikada gerekli düzeyde uygulanıp uygulanmadığını kanıtlamanın bir yoludur. Diğer bir deyişle, TPM kullanan fabrikalar, çalışmalarının gerçekten başarılı olup olmadığını test edebilir ve ödül yarışmasını düzenleyen JIPM toplumuna başvurarak küresel ölçütlere ulaşabilir.

JIPM bir inceleme yaptıktan sonra, fabrikanın ödül almaya hak kazanıp kazanmadığı açıklanacaktır. Bu şekilde JIPM ödülünü kazanan şirketler, müşterileriyle karşılaştıklarında itibarlarını ve güvenilirliklerini artırabilir, birçok verimsizlikten kurtulabilir ve maliyetlerini rekabetçi bir küresel düzeye düşürmek için TPM’nin avantajlarından yararlanabilir. Ödüller şu şekilde sıralanabilir.

 • Mükemmellik Ödülü
 • Mükemmellikte Süreklilik Ödülü
 • Başarılı Uygulama Özel Ödülü
 • İleri Seviye Başarılı Uygulama Özel Ödülü
 • Dünya Çapında TPM Başarısı Ödülü

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi  ve daha çok WCM kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla güncel yazılara ve kitaplara ulaşmak için bizi LinkedIn ,  Twitter ve İnstagram adresinden takip edebilirsiniz.