Ana sayfa » WCM AM Pillar (Autonomous Maintenence) – WCM Otonom Bakım

WCM AM Pillar (Autonomous Maintenence) – WCM Otonom Bakım

WCM AM pillar (Autonomous Maintenence) Pillar Kopyası

WCM AM pillar (Autonomous Maintenence) Türkçesiyle Otonom bakım organizasyonu pilları makinenin başlangıç koşullarından kaynaklanan eksikliklerden dolayı durmasını engellemeyi amaçlamaktadır. Başka bir deyişle bir makinenin başlangıç günündeki koşullarına geri dönmesini sağlamayı hedef belirlenmiştir. WCM AM pillar organizasyonunda birbirinden hem bağımlı hem de bağımsız olmak üzere 2 farklı otonom aktivite bulunmaktadır. Otonom bakım işlemleri aynı zamanda WCM WO pillar çalışmalarını da kapsayıp içine almaktadır. Bunlar;

 • Otonom Bakım (AM): Yoğun sermayeli alanlar içindir. (Yoğun mekanizmalı)
 • Çalışma Alanı Organizasyonu (WO): Yoğun emekli (hizmet) alanlar içindir. (Yüksek seviyede iş gücü)

WCM AM pillar aktivitelerinin asıl amacı makinenin başlangıç koşullarından kaynaklanan eksikliklerden dolayı durmasını engellemektir. Başka bir deyişle bir makinenin başlangıç günündeki koşullarına geri dönmesini sağlamaya çalışmaktır. AM aktivitelerinin genellikle hat operatörleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü makine operatörleri makine ile düzenli olarak her gün uğraşan insanlardır. Bu aktiviteler büyük bir özveri ve kabiliyet istemektedir. WCM AM pillar otonom olarak kendi kendini denetleyebilen, kontrol edebilen ve başlangıç koşullarını iyileştirirken, zorunlu uygulamalar ve standartların sürekli geliştirilmesi ile zararlı aktivite kaynaklarını yok eden sistematik bir süreç iyileştirme yaklaşımıdır.

AM pillarının vizyonu; sıfır hasar ve operatörlerin de katılımıyla güvenli, temiz, etkili ve rahat bir çalışma alanı oluşturulmasıdır. Ayrıca operatörlerin makinenin üretkenliğini ve ürünlerin kalitesini garantilemesi için standartların uygulanması da AM pillarının vizyonun içine girmektedir. AM pillarının temel amacı etkili otonom bakım aktiviteleri ile tüm makinelerin OEE (Overall Equipment Efficiency) Genel Ekipman Verimliliğini arttırmaktır.

WCM AM Pillar Amaçları Nedir?

 • Başlangıç koşullarından kaynaklanan kısa duruşların ve arızaların sıfıra indirgenmesi
 • Ekipmanların güvenilirliğinin ve elverişliliğinin daha az maliyet ile maksimum seviyeye çıkarılması
 • Kayıpların bulunması, analiz edilmesi ve bulunan kayıpların giderilmesi için operatörlerin beceri ve kabiliyetlerinin arttırılması

WCM AM pillar Süreç İyileştirmenin 7 Adımı

 • 0. Adım: Ön Hazırlık Aktiviteleri
 • 1. Adım: Ön Temizlik ve Denetim
 • 2. Adım: Zararlı Kaynaklara ve Ulaşılması Zor Alanlara Karşı Alınacak Önlemler
 • 3. Adım: İlk Standartların Belirlenmesi
 • 4. Adım: Ekipmanların Genel Denetiminin Yapılması
 • 5. Adım: Sürecin Genel Denetiminin Yapılması
 • 6. Adım: Belirlenen Standartların Geliştirilmesinin Yapılması
 • 7. Adım: Büyük Ölçekli Uygulamaların İşleme Alınması

Otonom bakım organizasyonunda süreç iyileştirme, reaktif aşamalarda uygulamaya geçmekte diğer aşamalarda standartlaştırma ve bir şirket kültürü haline gelmeyi amaçlamaktadır. Reaktif aşama ilk 3 adımı içermektedir.

Otonom Bakım Organizasyonu Temel Göstergeleri

KPIKAI
Temizlik süresi Kapalı Red-Tag Sayısı/ Açık Red-Tag Sayısı
Gözle Kontrol SüresiKaizen sayısı
Yağlama SüresiSOP sayısı
OEEKirlilik Kaynaklarının Sayısı (SOC)
Temel koşullarının eksikliğinden
kaynaklanan arıza sayısı
Ulaşılması Zor Alanların Sayısı
(Belirlenmiş/Yok Edilmiş) (HAA)

AM pillar lideri, proje ekibini yönetim kurulu ve tesis direktörünün desteğiyle organize etmelidir. Proje ekibinin organizasyonu 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; pillar ekibinin şeçimi, adayların değerlendirilmesi, eksiklerin analizi, eğitimler ve gereken becerilerin bir araya getirilmesidir. Ekiplerin şeçimi iki ana hedef doğrultusunda yönetim
seviyesinde yapılmalıdır. Bunlar;

 • Tesiste ve makinelerde, pillarların belirli hedeflerinin başarıldığından emin olunması ve genel başarı performansları
 • Ekipmanların doğru kullanıldığı ve neyin nasıl yapıldığı açısından tesis kaynakların bağımlılığın incelenmesidir.

WCM AM Pillar İyileştirme Değerlendirmesi

AM organizasyonunda süreç iyileştirme yöntemlerinden olan reaktif aşamaların birinci adımı harekete geçilen ve iyileştirme çalışmalarının artık eylemlere dönüştürüldüğü bir basamaktır. Birinci adımda amaçlar; makinenin başlangıç koşullarının iyileştirilmesi, anormalliklerin saptanması, ulaşılması zor alanların belirlenmesi, tüm gereksiz objelerin
ortadan kaldırılması ve temiz, düzgün bir alanın oluşturulması ve son olarak da takımın üyeleri ve kendi makineleri arasında bağlantı kurulmasıdır. Birinci adımdaki aktiviteler ise; makinenin tüm bölümlerinin temizlenmesi, ulaşılması zor alanların zararlı kaynakların ve tüm
anormalliklerin bulunup incelenmesi, sadece bakım operatörlerinin müdahale edebileceği alanların belirlenmesi, mümkün olan noktalarda müdahale, onarım ve hızlı kaizenlerin yapılması ve son olarak da arıza listelerinin oluşturulmasıdır. İnsanların katılımı burada çok büyük önem taşımaktadır. Operatörle ile makineleri bir araya getirirseniz insanlar makine hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirler. Temizlik sadece arınma değil aynı zamanda bir denetleme işlemidir. Operatörler problemleri ve zararlı kaynakları keşfedebilmelidir. AM aktivitelerinin genellikle hat operatörleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü onlar makine ile her gün uğraşan insanlardır. Operatörler makineleri temiz tutmanın kendi görevlerinden birisi olduğunun farkında
olmalıdır. Tüm kir, toz, çöp vs. tamamen temizlenmelidir. Makinenin kısa zaman içerisinde tekrardan kirlenmesi durumunda, makinenin kirlenme süresinin ne kadar olduğu ve bu kirlenmenin kaynağının ne olduğu araştırılmadır. Bu aşamalar birinci adımda bulunan ön temizlik ve denetleme aşamalarındandır.

Yağlama İşlemi Önemi – WCM AM

Yağlama AM aktivitelerinin çok önemli bir aşamasıdır. İnsanlara yağlamanın önemi açıklanmalı ve yağlama yapabilmek için farklı teknikler geliştirilmelidir. Tüm hareket eden parçaları, zincirleri ve dönen parçaları önce temizleyip daha sonra yağlanması gerekmektedir. Otomatik yağlama sistemleri kontrol edilmeli ve manuel yağlama araçlarının ve kaplarının
temizliği, onarımı ve bakımının yapılacağı bir plan hazırlanmalıdır. Yağlamanın önemleri ve kattıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Kayganlaştırmayı kolaylaştırır
 • Tozu uzak tutar
 • Paslanmayı önler
 • Sürtünmeyi önler
 • Sürtünmeyi önler
 • Isıyı dağıtır

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi  ve daha çok WCM kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla güncel yazılara ve kitaplara ulaşmak için bizi LinkedIn ,  Twitter ve İnstagram adresinden takip edebilirsiniz.