Ana sayfa » WCM Saf Pillar (Safety) – İş Güvenliği Organizasyonu

WCM Saf Pillar (Safety) – İş Güvenliği Organizasyonu

WCM Saf (Safety) Pillar

WCM SAF (Safety) pillar Türkçesiyle iş güvenliği pilları, iş yerinde ve üretim esnasında oluşabilecek kazaların ve yaralanmaların neden olabileceği riskli durumları ortadan kaldırıp riskleri sıfırlamayı ve iş yeri güvenliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak çalışanların güvenli çalışma koşulları ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Temel amaçları sırasıyla kazaların ciddi bir şekilde azaltılması, kaza önleme kültürünün geliştirilmesi, işyeri ergonomisinin sürekli iyileştirilmesi, risklerin ve risk oluşturabilecek durumların ortadan kaldırılması, meslek hastalıklarının önlenmesi ve sıfır yaralanma politikasının şirkete kazandırılmasıdır.

WCM Saf (Safety) pillar ana faaliyetleri bazı uygulamaları içermektedir. Bu uygulamalar sırasıyla olayların analizi, risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, iç denetimler, makinelerde ve iş yerinde teknik gelişmeler, eğitim/öğretim ve kontroldür. İş güvenliği konusunda kademeli bir şekilde organizasyonda bulunan tüm üyelerin yasal, ekonomik ve etik bilincini arttırma süreçlerine dahil olmaları gerekmektedir.

WCM üretim sisteminin ilk ayağı SAF (safety) pillar ıdır. Hiçbir şey buna karlılık ve para kazanmak da dahil olmak üzere işçilerin ve çalışanların sağlıkları ve güvenliklerinden önemli değildir. Çalışanlar için güvenli bir iş ortamı oluşturulmadan üretime ve çalışmaya başlamak WCM üretim felsefesinde yoktur. Teknik safety pillarının amacı çalışma ortamının iyileştirilmesi ve bazı unsurların ortadan kaldırılmasıdır. Bu unsurlar; kazalar, meslek hastalıkları, pansuman. Safety pillarının başlangıç noktaları;

 • Düzenleyici unsurlar; işyerinin güvenliği ile ilgili ülkenin özel yasal gereklilikleri ile ilgili bilgi ve uyumdur.
 • Etik yönler; sağlık, güvenlik ve çalışma ortamının etkin yönetimini sağlamaktır.

WCM SAF (Safety) Pillar Yönetim Anlayışı

WCM Saf (Safety) pillar yönetim anlayışına göre, dikkat dağınıklığı tehlikeli ortamda meydana geldiğinde her zaman kazaya neden olmaz. İnsanları hiç hata yapmayacak şekilde eğitmek imkansızdır. Bu nedenle güvenli bir şekilde çalışmanın öneminin farkında olmak için onları eğitmeniz gerekir. İşçilerin sağlığı ve güvenliği için bir çalışma ortamı oluşturmak çok önemlidir ve yöneticiler safety pillar yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. İşçilerin davranışlarından kaynaklanan kazaları azaltmanın en iyi yolu, özel eğitimler düzenlemek ve tehlikeleri net ve görünür kılmaktır. İşçilerin kazanması gereken beceriler üç kategoriye sığdırılabilir. Bunlar; algı, karar ve eylemdir.

SAF Pillar Başarı Anahtarı

Taahhüt safety pilları başarısının anahtarıdır. Herkes iş güvenliği konusunun önemine inanmalı ve kurallar şirketlerin tüm seviyeleri arasında paylaşılmalıdır. Yöneticiler çalışanların faaliyetlerine uygun bir biçimde destek sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler, önleme kültürünün davranış odaklı olduğunun bilincinde olarak kurallara uymayı taahhüt
etmelidir.

WCM Saf Pillar Uygulamaları

WCM saf (Safety) pillar uygulamasına yönelik yöntem sistematiktir ve PCDA( Plan, Do, Check, Act) yani planla, uygula, kontrol et ve standartlaştır/yaygınlaştır ilkesine dayanmaktadır. Safety pillar organizasyonu, tüm yönetim sistemleri gibi etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi gereken ve bazı unsurların sağlanması gereken bir süreç iyileştirmesine dayanmaktadır. Bu
unsurlar;

 • İş talimatı; güvenlik standartlarına ve şartnamelere bireysel görev ve sorumluluklar için bilgiler içermektedir.
 • İzleme ve ölçüm sistemi; iş talimatlarına uygunluğunun ölçülmesine dayanır.
 • Ödül sistemi; hedeflerin başarılması ile bağlantılıdır.
 • İyileştirme sistemi; ulaşılan standartlar ile bağlantılıdır.

Ayrıca, WCM Saf (Safety) pillar organizasyonu bazı ana noktalardan bağımsız bir şekilde düşünülememektedir. Bu noktalar ise;

 • Tüm çalışanların katılımı; sistemin başarılı bir şekilde uygulanması tüm çalışanların bilgi ve farkındalık seviyelerine bağlıdır.
 • İletişim ve eğitim; iş güvenliği doğru bir iletişimden(işçilerin bilgi ve eğitimi) gelir.
 • Beceriler; personel yasal hükümler ve güvenli bir şekilde nasıl çalışacakları konusunda uygun şekilde eğitilmelidir.

WCM SAF Pillar Planlama Stratejisi

İşyerinin güvenli bir şekilde yönetiminin sağlanması ve güvenlik süreçlerinin iyileştirilmesi için aşağıdaki planlama stratejisi uygulanmalıdır.

 1. Ana Tehlikelerin Sıralanması
 2. Risk Analizi
 3. İyileştirme Eylemlerinin Belirlenmesi
 4. KPI’ların Tanımlanması (Faaliyetlerin sürekli izlenmesi için)
 5. Uygulama (Planlanan iyileştirme faaliyetlerinin ve prosedürlerin, çalışma talimatlarına uygun olacak şekilde özel izinlerinin alınması ve uygulanması)
 6. Risk Kontrolü (Çalışma istasyonlarında bakiye riskin azaltılması veya ortadan kaldırılması)
 7. Uygun Değişim Yönetimi ( Karşı önlemlerin uygulanması)
 8. Güvenlik Kültürünün desteklenmesi ve yaygınlaştırılması

Uygulanan eylemlerin etkinliğinin izlenmesi ve iş istasyonlarının yasal yükümlülüklerine uygunluğunun devam edilmesinin izlenmesi, programlı bir denetim sistemiyle gerçekleşir. Denetimler birden fazla doğrulanma düzeyinde sık ve yapılandırılmış bir şekilde olmalıdır. Bu denetimleri sağlayan kişiler; Fabrika Yöneticisi, Yöneticiler ve Denetçilerden oluşmaktadır. Denetimlerin gerçekleşmesinde kullanılan bazı ana araçlar vardır. Bunlar;

 • Çeşitli seviyelerde kontrol listeleri
 • Çeşitli seviyelerde SMAT denetimi
 • Model alanları göz önüne alınarak yönetme

SAF Pillar Performans Ölçümleri

Performans ölçümlerinin sağlanabilmesi için gösterge kullanımı önemli bir yer kaplamaktadır. Minör kazaların ve tehlikeli oluşların analizi, wcm saf (safety) pillar organizasyonunda süreç iyileştirme için fırsatlar sağlamaktadır. Genellikle göstergeler sadece ciddi kazalar durumunda ölçülür. Ancak kazanın sebebi ile sonuçlarının önem derecesi arasında bir ilişki olduğu bilinmelidir. Etkili önleme, kaza nedenine ve göstergelerin durumuna odaklanmalıdır, çünkü sonuçlar şiddetli, rastgele ve farklı derecelerde olabilir. Performans ölçülmesi için kullanılan göstergeler iki farklı kategoriye ayrılmıştır. Bunlar;

1- Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

 • LWDC; iş günü kayıplı vakalar endeksi
 • FAI; ilk yardım endeksi
 • NM; neredeyse kaza
 • UC; güvensiz durum
 • UA; güvensiz davranış

2- Anahtar Faaliyet Göstergeleri (KAI)

 • Karşı önlemlerin uygulanması
 • Karşı önlemlerin yaygınlaştırılması
 • Risk değerlendirmesi
 • SMAT denetimleri
 • Güvenlik eğitimleri
 • Güvenlik OPL sayısı

İstatistiksel olarak, her bir ciddi kaza olmadan önce, ortalama 30 minör kaza meydana geldiği ve yaralanmaya neden olmayan yaklaşık 300 olay meydana geldiğini, ancak en ciddi olaylar ile aynı potansiyele sahip oldukları kanıtlanmıştır. WCM Saf (Safety) pillar organizasyonunda süreç iyileştirme uygulama araçlarından biri olan Heindrich Piramidi de piramidin tepesine yerleştirilen en ciddi kazaları değil, aynı zamanda alt kısımda yer alan tüm olayları da doğru bir şekilde analiz eden bir araçtır. Buzdağı ilkesi, birçok durumda kazalara neden olan sebeplerin genellikle suyun altında kaldığını ve bu nedenlerin tespit edilebilmesinin zor olduğunu göstermektedir. Paydaş ve durumların normal çalışma koşullarında yaratabileceği güvensiz durumlar tespit edilmeli ve uygun süreç iyileştirme uygulamaları seçilerek bu tür durumlar ortadan kaldırılmadır.

WCM Saf (Safety) pillar organizasyonunda süreç iyileştirmenin nasıl yapıldığı ve saf pillar sürekli iyileştirme metotlarının detaylı anlatımları için sitemizi takipte kalınız. WCM ile ilgili diğer yazılara WCM kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği hakkında daha fazla güncel yazılara ve kitaplara ulaşmak için bizi Twitter ve İnstagram adresinden takip edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir