İçeriğe geç
Ana sayfa » WCM WO Pillar (Workplace Organization) – İş Yeri Organizasyonu

WCM WO Pillar (Workplace Organization) – İş Yeri Organizasyonu

wcm wo pillar iş yeri organizasyonu

WCM WO Pillar Türkçesiyle iş yeri organizasyonu, WCM üretim sisteminin 10 teknik pillarından birisidir. 2 tür otonom aktivite vardır. Bunların birincisi otonom bakım (AM). Sermayesi büyük alanlar yani yoğun makine alanları için devamlıdır. Ancak iş yeri organizasyonu ise, iş gücü yoğun alanlarda için kullanılır. En iyi kalite, sıfır iş güvenliği riski ve maksimum verimlilik elde etmek için iş istasyonunun en iyi organizasyonunu oluşturmak amacıyla WO aktiviteleri yapılır.

WCM WO Pillar İlke ve Amaçları

WO Pillar Süreç İyileştirme Adımları

WO pilları, süreci iyileştirmek için takip edilmesi gereken yedi farklı adımda düzenlenmiştir. Bu adımlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Başlangıç standartlarını geri yükleme aşaması birinci adımdan başlar üçüncü adıma kadar devam eder ve bu adımda sonlanır. Bu aşamanın temel amacı, iş istasyonlarının temel koşullarının işyerinin düzeni ve temizliği açısından yeniden kurmaktır. Standart iyileştirme aşaması ise dördüncü adımdan başlayıp yedinci yani son adıma kadar devam eden aşamalardır. Burada her adımın kendine ait farklı amaçları vardır. Bunlar;

 • Tekrarlanan insan hatalarına odaklanıp ürünler ve süreç hakkında daha fazla bilgi almak. Yani bu işlem kaliteyi iyileştirir. (Adım 4)
 • Doğrudan ve dolaylı olarak operatör tarafından yapılan mikro hareketlere odaklanarak malzeme taşınmasını en aza indirmek. (Adım 5)
 • Potansiyel olarak nadir görülen hataların yani insan hatalarının önlenmesine odaklanarak, geçici standartları gözden geçirmek ve geliştirmek. (Adım 6)
 • Niteliksel değişkenliği ortadan kaldırmak için standart iş sırasını uygulamak. (Adım 7)

Reactive (tepkisel) yaklaşımda, bir olaydan sonra gerçekleşen karşı önlemler gelişir. Yapılan bu eylemler sonucunda yine proses gelişir. WCM WO pillar mühenisleri preventive (önleyici) yaklaşım sayesinde, olayların tekrarını önlemek için geçmiş deneyimler temelinde gerçekleştirilen karşı önlemler yapar. Bu eylemler prosesi güçlendirir. Proactive (önetkin) yaklaşım ise, bir olayın teorik risk analizinin temelinde gerçekleşmesini önlemek için bazı önlemler bulur. Ancak WCM Wo pillar uygulamalarında yapılan bu eylemler sayesinde prosesi pekiştirir.

Sıfırıncı Adım: Ön Hazırlık Aktiviteleri

WCM WO pillar sıfırıncı adımda öncelikle amaç iyileştirme sürecine başlamak için doğru koşulları belirlemek ve kısaca bu koşulların sağlanmasını sağlamaktır. Bu adımda öncelikle eylem çevresini tanımlamak (Alan Sınıflandırması) yapılır. Daha sonra ise iyileştirmek sürecine öncülük edecek WO organizasyon takımının belirlemektir. (Takım Belirleme). Bu adımda kullanılan araçlar öncelikle CD pillarının öncülük ettiği ve kullandığı C-Matrisi (Maliyet Dağılımı) ve aynı şekilde Radar Tablosudur. Standart ve kolay erişilebilir bilgileri paylaşarak insanları dahil etmek için proje faaliyetlerini ve sonuçlarını paylaşmak üzere pillar ve aktivite panoları da ayrıca geliştirilmelidir. Bu faaliyetleri aşağıda listeledim. Bunlar;

 • Alan sınıflandırması; kısaca büyük kayıplar üreten ve iyileştirmek için düzeltici faaliyetler gerektiren tesisin bir parçası olan Model Alanı belirlemek ve tanımlamak için yapılır.
 • WCM WO pilları tek başına durmaz ve proje odağını diğer pillarlarla koordine etmesi gerekir.
 • Aslında Maliyet Dağılımı (CD) sütunu, iyileştirme faaliyetleriyle başlayacağı model alanını tanımlamakla yükümlüdür. Bu alan Lojistik ve Müşteri Hizmetleri (LCS) sütunu ile aynı olmalıdır.
 • CD pilları döngüsel bir sütun olduğu için, matrislerin güncellenmesi de bu sınıflandırmayı değiştirecektir.
 • Öncelikle bütün kayıplar listelendikten sonra NVAA ve dengesiz olan alanları bulunup bu değerlerin pareto analizleriyle model alanı belirlenmelidir.
 • Diğer aşama olan Takım Belirleme aşamasında; iyileştirme sürecine katkı sağlayacak doğru kişilerin belirlenmesi çok önemlidir.
 • Bu süreçte proje takımını seçme, takımın yeterliliklerini değerlendirme ve beceri eksikliklerini analiz etme ve gerekli becerileri toplamak için gerekli eğitimi belirleme aşamaları yapılmalıdır.
 • Gerekli sinerjiyi sağlamak için LCS ve PD pillarının bu süreçlere dahil edilmesi başka bir deyişle katılması çok önemlidir.

Birinci Adım: İlk Temizlik

Birinci adımda operatörlerin kolayca ve güvenli bir şekilde hareket edebilecekleri düzenli ve temiz bir alan yaratmak en büyük amaçtır. Bu aşamada; 5 adımla organize olan 5S yöntemi kullanılır. 5S yöntemi temiz, düzenli, güvenli ve keyifli bir çalışma ortamı sağlar. Aynı zamanda hat yani malzeme stoğu azalır. Tüm bunlarla birlikte sıfır malzeme arama süresi ve sıfır kaza en büyük hedeftir. Bu aşamalarda kullanılan araçlar;

 • Red-Tag
 • Kirlilik Kaynağı Haritası
 • Hızlı ve Standart Kaizenler
 • 5S yöntemi

İkinci Adım: Toparlama Prosesi

Bu adımdaki amaç, üretim sürecini kayıplardan temizlemektir. Bu temizleme işlemi 3M’den kaynaklanan kayıpları tespit etmek ama doğru sırayla azaltmaktır. Burada kullanılan araçlar Kirlilik Kaynağı Haritası, Hızlı ve Standart Kaizen, MURİ, MURA, MUDA işlemleri ve Yamazumi Tablosudur. Yine aynı şekilde bu adımda da LCS ile işbirliği yapmak son derece önemlidir. Bu konuda amaç bileşenleri ergonomik pozisyonda
konumlandırmak ve iş istasyonuna mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. MURİ (zor/doğal olmayan işlemler), MURA (düzensiz operasyonlar), MUDA (NVAA) anlamlarını taşımaktadır. Muriler murayı, muralar ise mudaları yaratır. Temizlik süresini azaltmak bu aşamada çok önemlidir. İşyerini onarılmış koşullarda tutmak için gereken temizlik süresini azaltmak anlamına gelmektedir. Bu süreyi azaltmak ya da en azından sınırlandırmak için birinci aşamada tanımlanan kirlilik kaynaklarına saldırılır.

Üçüncü Adım: Geçici/Deneysel Standarlar

WCM WO pillar uygulamalarında Hattın verimliliğini arttırmak ve NVAA’nın azaltılmasından sonra dengesizliği arttırmak bu adımın temel amaçlarıdır. Bu süreçte hat dengeleme uygulaması yapılmalıdır. Standartlar tanımlayıp ve görsel yönetim yoluyla gösterilmelidir. Bu adımda kullanılan araçlar Yamazumi Tablosu, SOP & OPL, Poka Yoke ve Görsel Kontrol araçlarıdır. Hat dengeleme çalışmaları oldukça önemlidir. Bu çalışmalarda hattın verimliliğini arttırmak temel amaçtır. Aynı şekilde dar boğazlar tanımlanıp ve ortadan kaldırılmalıdır. Başlangıç standartlarını uygulamak ve göstermek ve aynı zamanda süreci kontrol etmek için görsel yönetim araçlarını kullanmak gerekir. Piramidin farklı seviyesi tarafından belirlenen yönergeleri izlemek gerekir. Poka yoke yöntemi FI pilları uygulamalarında ayrıntılı bir şekilde yani tam anlamıyla açıklanacaktır.

Endüstri Mühendisliği ve WCM WO Pillar hakkında yani WCM hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki Yalın Üretim , Tedarik Zinciri Yönetimi   ve  Finans  kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği ve WCM WO Pillar hakkında dolayısıyla WCM hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak için bizi  LinkedIn  Twitter  ve  Instagram  adresinden takip edebilirsiniz.