Ana sayfa » Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim ürünün/hizmetin oluşturulması sürecinde kayıpların (Waste-Muda) belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Yalın üretim, ürün ve hizmet oluşturma sürecini basitleştirerek ve basitleştirerek ve böylece şirketin kârlılığını artırarak sağlanan değeri artırmak için tasarlanmış bir dizi kavram, sistem ve teknolojidir. Yalın düşünme atığı bilinen anlamın ötesinde bir şeydir. Müşteri için herhangi bir değer yaratmaz ve müşteri ek ücretlerin ödenmesini kabul etmez. Maliyetleri azaltmak için tasarımdan ürün / hizmet oluşturulmasına kadar tüm aşamalarda çeşitli atıkları (hatalar, aşırı üretim, envanter, bekleme, gereksiz iş, gereksiz hareketler, gereksiz nakliye) ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyetini artırın, piyasa koşullarına esnek bir şekilde uyum sağlayın ve nakit akışını hızlandırmak gereklidir.

Neden Yalın Üretim?

Günümüzün küresel rekabet ortamında, şirketler giderek artan sayıda alıcıya hizmet vermektedir. Müşterileri bireysel tüketiciler veya diğer üreticiler / satıcılar olsun, şirketler yüksek kalite, düşük fiyatlar ve kısa teslimat süreleri için müşterilerinin beklentilerini hızla karşılamalıdır. Ve daha geniş bir ürün yelpazesi için küçük parti siparişlerine uyum sağlamalıdır. 1900’lerde sürekli gelişen pazarda artık yer yoktu, “Ne üretirsem üreteyim, maliyet yükselirse fiyatı yükseltirim ve müşteri gecikirse umarım.” Çünkü her kaybolduğunuzda, yerel veya uluslararası rakipler hemen yerinizi alacaklar.Yalın Üretim Standartları Neden Önemlidir?

Bu katı kalite standartları, kontrol ve bakım yöntemleri ile karşılanamaz. Tasarımın başlangıcından itibaren, tüm sistemi ilk kez doğru yapmak mümkün olmalıdır. Şiddetli rekabet nedeniyle fiyatlar düşüyor ve maliyetler düşürülmedikçe, düşen fiyatların liderliğini korumak sürdürülemez olacak. Küresel etkileşimler nedeniyle artan belirsizlik, uzun vadeyi doğru bir şekilde tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır. Yaptığımız iş mümkün olan en kısa sürede paraya dönüştürülmelidir. Bu sadece “toplam işlem süresi”, bir fikrin spesifik ürün tasarımı, bir malzemenin bitmiş bir malzemeye dönüştürülmesidir. Ve müşteriye ulaşması ve ödeme alması için geçen sürenin büyük ölçüde kısaltılması fikri ile mümkündür. İş dünyası bu değişikliği doğru bir şekilde algılayarak, iş süreçlerine odaklanmayı bırakmalı ve karşılaşılan sorunlarla yüzleşmelidir. Daha sonra makro ekonomik ortamı, mevzuatı veya çalışanları ve yöneticileri suçlamalıdır.

” Yalın üretim iş yapma şeklimizdeki problemleri ortaya çıkararak ve daha etkin çalışma yollarını göstererek hem kuruluşlar hem de ülke için rekabet avantajı sağlar. “

Yalın Üretimin 7 Temel Kaybı Nedir?

  • Fazla Üretim (Over Production)
  • Beklemeler (Waiting Time)
  • Taşımalar (Transportation)
  • Gereksiz İşlemler – Katma Değer Oluşturmayan İşlemler (NVAA)
  • Gereksiz Hareketler (Motion)
  • Hatalı Ürünler (Defects)
  • Kullanılmayan Bilgi, Beceri ve Yetenekler

Yalın üretimin 7 temel kaybının ayrıntılı bir şekilde açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.